• <style id="ws9622"><noframes id="ws9622">
         您的位置:首頁 > 2018最新電影 > 下載頁面

         豆瓣2018年度電影榜單


         豆瓣2018年度電影榜單 - 內容介紹:

         豆瓣2018年度電影榜單


         2018每月熱門電影

         1月 無問西東【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-28/WuWenXiDong.html

         2月 紅海行動【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-28/HongHaiXingDong.html

         3月 三塊廣告牌【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-03/SKGGP.html

         4月 頭號玩家【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-09/TouHaoWanJia.html

         5月 複仇者聯盟3:無限戰爭【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-08/FCZKM3WXZZ.html

         6月 侏羅紀世界2【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-06-21/ZLJSJ2YLGD.html

         7月 我不是藥神【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-09/WBSYS.html

         8月 一出好戲【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-22/YiChuHaoXi.html

         9月 碟中諜6:全面瓦解【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-13/DZD6QMWJ.html

         10月 無雙【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-12-21/WuShuang.html
          
         11月 毒液:致命守護者【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-11/DYZMSHZ.html

         12月 海王【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-12-18/HaiWang.html

          

         2018評分最高的華語電影:


         我不是藥神 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-09/WBSYS.html

         大佛普拉斯 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-17/DFPLS.html

         紅海行動 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-28/HongHaiXingDong.html

         狗十三 【下載地址】http://www.66ys.tv/bd/20181106/38033.htm

         無雙 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-12-21/WuShuang.html

         無名之輩 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-12-03/WuMingZhiBei.html

         暴裂無聲 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-19/BaoLieWuSheng.html

         血觀音 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-04/XueGuanYin.html

         大象席地而坐 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-12/DXXDEZ.html

         無問西東 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-28/WuWenXiDong.html

          

         2018評分最高的外語電影:

         頭號玩家 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-09/TouHaoWanJia.html

         三塊廣告牌 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-03/SKGGP.html

         小偷家族 【下載地址】暫無

         奇迹男孩 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-30/QiJiNanHai.html

         幸福的拉紮羅 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-22/XFDLZL.html

         網絡謎蹤 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-10-14/WangLuoMiZong.html

         愛你,西蒙 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-29/AiNiXiMeng.html

         特工 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-21/TeGong.html

         碟中諜6:全面瓦解 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-13/DZD6QMWJ.html

         華盛頓郵報 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-02/HSDYB.html

          

         2018最受關注的院線電影:

         我不是藥神 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-09/WBSYS.html

         頭號玩家 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-09/TouHaoWanJia.html

         紅海行動 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-28/HongHaiXingDong.html

         唐人街探案2 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-03-03/30757.html

         西虹市首富 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-01/XHSSF.html

         一出好戲 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180922/41173.htm

         複仇者聯盟3:無限戰爭 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-08/FCZKM3WXZZ.html

         無問西東 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-28/WuWenXiDong.html

         三塊廣告牌 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-03/SKGGP.html

         邪不壓正 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181123/41668.htm

          

         2018最受關注的非院線電影:

         伯德小姐 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20171229/39410.htm

         死侍2 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180726/40851.htm

         血觀音 【下載地址】http://www.dygang.net/bd/20180404/40191.htm

         大佛普拉斯 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-17/DFPLS.html

         與神同行:罪與罰 【下載地址】http://www.dygang.net/bd/20180216/39817.htm

         燃燒 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-06-09/RanShao.html

         瞞天過海:美人計 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180821/41003.htm

         昆池岩 【下載地址】http://www.dygang.net/bd/20180501/40324.htm

         愛你,西蒙 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180605/40538.htm

         解除好友:暗網 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181003/41250.htm

          

         2018年度冷門佳片:

         巴斯特·斯克魯格斯的歌謠 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181117/41608.htm

         冒牌上尉 【下載地址】http://www.66ys.tv/zhanzhengpian/20181027/37957.html

         阿德爾曼夫婦 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180523/40454.htm

         信箋故事 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180616/40614.htm

         羅馬 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-12-15/LuoMa.html

         沉默的教室 【下載地址】

         天上再見 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-03-15/TianShangZaiJian.html

         馬斯頓教授與神奇女俠 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-14/MSDJSYSQNX.html

         罪人 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-08/ZuiRen.html

         九三年夏天 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-12/JSNXT.html


         2018評分最高的韓國電影:

         特工 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-21/TeGong.html

         現在去見你 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-25/XZQJN.html

         鐵雨 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-20/TieYu.html

         燃燒 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-06-09/RanShao.html

         小公主 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-20/XiaoGongZhu.html

         與神同行:罪與罰 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-16/YuShenTongXing.html

         文集 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20190102/41951.htm

         那就是我的世界 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-24/NCSWDSJ.html

         與神同行2:因與緣 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-18/YSTX2YYY.html

         小森林 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-08/XiaoSenLin.html

          

         2018評分最高的日本電影:

         小偷家族 【下載地址】暫無

         攝影機不要停! 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-12-06/SYJBYT.html

         有熊谷守一在的地方 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-12-03/YXGSYZDDF.html

         祈禱落幕時 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-08-09/XCZWJPDQDLMS.html

         花牌情緣:結 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-10-30/HPQYZJ.html

         家族之苦3 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-27/JZZK3.html

         孤狼之血 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-28/GuLangZhiXue.html

         去年冬天與你分手 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-07-28/QNDTYNFS.html

         浪矢解憂雜貨店 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-27/JYZHD.html

         戀愛回旋 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-03/LiaoAiHuiXuan.html
          

          2018評分最高的歐洲電影:

         幸福的拉紮羅 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-09-22/XFDLZL.html

         上帝之國 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-17/ShangDiZhiGuo.html

         養家之人 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-02-26/YangJiaZhiRen.html

         愛在記憶消逝前 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-05/AZJYXSQ.html

         羞辱 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-06-13/XiuRu.html

         24幀 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20190102/41952.htm

         冷戰 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-10-28/LengZhan.html

         喜歡,輕吻,快跑 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-10-11/XHQWKP.html

         方形 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-01/FangXing.html

         盛夏 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-08-06/ShengXia.html

          

         2018評分最高的喜劇片:

         我不是藥神 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181109/41541.htm

         大佛普拉斯 【下載地址】http://www.dygang.net/bd/20180217/39820.htm

         攝影機不要停! 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181206/41786.htm

         巴斯特·斯克魯格斯的歌謠 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181117/41608.htm

         無名之輩 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181204/41766.htm

         災難藝術家 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180201/39724.htm

         死侍2 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180726/40851.htm

         嗝嗝老師 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181013/41337.htm

         媽媽咪呀2 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20181013/41340.htm

         一出好戲 【下載地址】http://www.dygang.net/ys/20180922/41173.htm


         2018評分最高的愛情片:

         愛你,西蒙 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-29/AiNiXiMeng.html

         現在去見你 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-25/XZQJN.html

         上帝之國 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-17/ShangDiZhiGuo.html

         阿德爾曼夫婦 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-23/ADRMFF.html

         愛在記憶消逝前 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-05/AZJYXSQ.html

         馬斯頓教授與神奇女俠 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-14/MSDJSYSQNX.html

         無問西東 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-28/WuWenXiDong.html

         江湖兒女 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-10-04/JiangHuErNv.html

         魅影縫匠 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-02-10/MeiYingFengJiang.html

         水形物語 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-12/ShuiXingWuYu.html

          

         2018評分最高的科幻/動作片:

         頭號玩家 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-09/TouHaoWanJia.html

         複仇者聯盟3:無限戰爭 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-05-08/FCZKM3WXZZ.html

         海王 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-12-18/HaiWang.html

         升級 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-08-16/ShengJi.html

         死侍2 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-07-26/SiShi2.html

         毒液:致命守護者 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-11-11/DYZMSHZ.html

         蟻人2:黃蜂女現身 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-10-02/YR2HFNXS.html

         湮滅 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-03-12/YanMie.html

         星球大戰8:最後的絕地武士 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2017-12-28/XQDZ8ZHDJDWS.html

         勇敢者遊戲:決戰叢林 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-01-15/YGZYXJZCL.html
          

         2018評分最高的恐怖/驚悚片">驚悚片:

         網絡謎蹤 【下載地址】http://www.6vhao.tv/jddy/2018-10-14/34914.html

         解除好友:暗網 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dy5/2018-10-03/34810.html

         此房是我造 【下載地址】http://www.6vhao.tv/jddy/2018-12-17/35362.html

         寄宿學校 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dy5/2018-09-03/34624.html

         馬柔本宅秘事 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dy5/2018-03-25/33738.html

         遺傳厄運 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dy5/2018-08-22/34574.html

         鬼故事 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dy5/2018-07-19/34396.html

         噩夢娃娃屋 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dy5/2018-06-19/34222.html

         詭怪疑雲 【下載地址】暫無

         寂靜之地 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dy5/2018-05-22/34045.html

          

         2018評分最高的動畫片:

         犬之島 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-06-20/QuanZhiDao.html

         無敵破壞王2:大鬧互聯網 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-12-30/WDPHW2DNHLW.html

         養家之人 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-02-26/YangJiaZhiRen.html

         大壞狐狸的故事 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-07-28/31557.html

         克裏斯托弗·羅賓 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-10-28/XXWNZRB.html

         超人總動員2 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-10-23/CRZDY2.html

         雪怪大冒險 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-12-03/XGDMX.html

         比得兔 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dy/2018-04-19/BiDeTu.html

         公牛曆險記 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-02-25/GNLXJ.html

         大世界 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/jddy/2018-03-30/DaShiJue.html

          

         2018評分最高的大陸電視劇集:

         大江大河 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dlz/2018-12-11/32396.html

         天盛長歌 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dlz/2018-08-15/31644.html

         忽而今夏  【下載地址】http://www.dpxsxt.com/dlz/2018-05-02/31063.html

         和平飯店  【下載地址】http://www.6vhao.tv/dlz/2018-01-27/33430.html

         香蜜沉沉燼如霜 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dlz/2018-08-03/34470.html

         天坑鷹獵 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dlz/2018-09-01/tkly.html

         瘋人院  【下載地址】http://www.6vhao.tv/dlz/2018-08-13/34526.html

         東方華爾街 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dlz/2018-05-25/34067.html

         夜天子 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dlz/2018-08-15/34534.html

         如懿傳 【下載地址】http://www.6vhao.tv/dlz/2018-08-22/34573.html

         2018評分最高的英美劇(新劇):

         我的天才女友 【下載地址】http://www.6vhao.tv/mj/2018-11-19/35174.html

         梅爾羅斯 【下載地址】http://www.6vhao.tv/mj/2018-06-20/34231.html

         毒枭:墨西哥  【下載地址】http://www.6vhao.tv/mj/2018-11-18/35151.html

         姿態  【下載地址】暫無

         少年犯 【下載地址】暫無

         英國式醜聞 【下載地址】暫無

         鬼入侵  【下載地址】http://www.6vhao.tv/mj/2018-10-13/34892.html

         貼身保镖 【下載地址】http://www.6vhao.tv/mj/2018-08-28/34597.html

         殺死伊芙 【下載地址】http://www.dpxsxt.com/mj/2019-01-02/32525.html

         利器 【下載地址】http://www.6vhao.tv/mj/2018-07-11/34355.html

          

         2018評分最高的英美劇(非新劇):

         無恥之徒(美版) 第九季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180913/41098.htm

         風騷律師 第四季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180810/40928.htm

         傲骨之戰 第二季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180306/39954.htm

         9號秘事 第四季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180104/39445.htm

         生活大爆炸 第十二季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180925/41189.htm

         硅谷 第五季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180327/40135.htm

         小鎮滋味 第二季  【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180324/40113.htm

         使女的故事 第二季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180426/40298.htm

         西部世界 第二季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20180423/40286.htm

         了不起的麥瑟爾夫人 第二季 【下載地址】http://www.dygang.net/yx/20171231/39416.htm
          

          

         豆瓣2018年度電影榜單 下載幫助:如無法下載請先看下載幫助
         1.下載時迅雷軟件如提示‘任務錯誤,未知錯誤,敏感資源,違規內容,版權等等’都是迅雷屏蔽資源的表現,和6v無關。請仔細浏覽下載幫助,依舊可以正常下載。
         2.迅雷對資源的屏蔽越來越嚴重,所以請大家不要使用最新版迅雷下載6v的資源,建議使用迅雷5.8或者極速迅雷。
         3.本站所有資源支持百度秒離線,支持百度網盤在線觀看,不會使用的同學可以浏覽下載幫助。
         本站所有電影完全免費,推薦使用迅雷下載,下載的人越多下載速度越快,把資源分享給您的朋友可以大大提高下載速度。
         豆瓣2018年度電影榜單網友評論:
         X-POWER-BY FNC V0.5.2 FROM ZZ37